Rozpočet 2015

Rozpočet roku 2015

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.889.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.101.000,00 Kč
Celkem 8.990.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 100.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.820.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 437.100,00 Kč
Provoz kabelové televize 269.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
123.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 50.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest. platby jiným školám) 810.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.465.600,00 Kč
Kulturní zařízení Veselanka, nový OÚ – zateplení 2.660.000,00 Kč
Celkem 8.990.700,00 Kč