Rozpočet 2015

Rozpočet roku 2015

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.889.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.101.000,00 Kč
Celkem8.990.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství100.000,00 Kč
Veřejné osvětlení150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba1.820.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu437.100,00 Kč
Provoz kabelové televize269.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
123.200,00 Kč
Péče o vzhled obce50.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest. platby jiným školám)810.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.465.600,00 Kč
Kulturní zařízení Veselanka, nový OÚ – zateplení2.660.000,00 Kč
Celkem8.990.700,00 Kč