Rozpočet 2014

Rozpočet roku 2014

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.500.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
844.000,00 Kč
Celkem 8.344.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 70.200,00 Kč
Veřejné osvětlení 150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 477.150,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 504.300,00 Kč
Provoz kabelové televize 382.500,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
130.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 84.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest.platby jiným školám) 845.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.908.350,00 Kč
Kanalizace Drahy 500.000,00 Kč
KZ Veselanka – nový OÚ – zateplení 2.183.000,00 Kč
Obědy senioři 40.000,00 Kč
Celkem 8.344.700,00 Kč