Rozpočet

Podrobný rozklikávací rozpočet obce najdete na portálu MF ČR – MONITOR.

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
9.601.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.301.800,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 470.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.434.700,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 424.500,00 Kč
Provoz kabelové televize 316.300,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
266.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 805.500,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
537.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.763.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 60.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá 542.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 2.000.000,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2018

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.692.600,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.169.700,00 Kč
Celkem 9.862.300,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 290.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.315.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 430.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 419.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
139.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 357.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
820.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.714.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 48.000,00 Kč
Kanalizace Drahy 1.744.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá 863.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 500.000,00 Kč
Celkem 9.862.300,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Veselá na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Veselá na 2018-2022

Rozpočet roku 2016

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.042.900,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.282.600,00 Kč
Celkem 9.325.500,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 270.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.179.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 452.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 269.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
105.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 223.600,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
789.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.702.200,00 Kč
Rekonstrukce bývalého OÚ na byty 1.059.000,00 Kč
Kanalizace Drahy 1.054.000,00 Kč
Celkem 9.325.500,00 Kč

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Rozpočet roku 2015

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.889.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.101.000,00 Kč
Celkem 8.990.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 100.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.820.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 437.100,00 Kč
Provoz kabelové televize 269.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
123.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 50.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest. platby jiným školám) 810.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.465.600,00 Kč
Kulturní zařízení Veselanka, nový OÚ – zateplení 2.660.000,00 Kč
Celkem 8.990.700,00 Kč

Rozpočet roku 2014

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.500.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
844.000,00 Kč
Celkem 8.344.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 70.200,00 Kč
Veřejné osvětlení 150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 477.150,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 504.300,00 Kč
Provoz kabelové televize 382.500,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
130.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 84.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest.platby jiným školám) 845.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.908.350,00 Kč
Kanalizace Drahy 500.000,00 Kč
KZ Veselanka – nový OÚ – zateplení 2.183.000,00 Kč
Obědy senioři 40.000,00 Kč
Celkem 8.344.700,00 Kč