Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 8. srpna 2017 č. 2 o změně krizových opatření

9. Srpen, 2017